Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Powiniwactwa mimo woli: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w niemieckiej i polskiej historiografii dziewiętnastego wieku.

2013/11/D/HS3/02460

Słowa kluczowe:

historiografia analiza porównawcza XIX wiek Niemcy Polska

Deskryptory:

 • HS3_6: Historiografia, teoria i metodologia historii

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Adam Kożuchowski 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 88 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-22

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer przenośny. Za kwotę 3 382 PLN
 2. czytnik elektroniczny. Za kwotę 233 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Writing the Nation: National Historiographies and the Making of Nation States in 19th and 20th Century Europe, IF: 5
  Autorzy:
  Adam Kożuchowski
  Czasopismo:
  Kwartalnik Historyczny (rok: 2017, tom: CXXXIV, 2017, 3, strony: 591 - 602), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowane
 2. Contesting Conquests: Nineteenth-Century German and Polish Historiography of the Expansion of the Holy Roman Empire and the Polish-Lithuanian Union IF: 5
  Autorzy:
  Adam Kożuchowski
  Czasopismo:
  History of European Ideas (rok: 2015, tom: 41/3, strony: 404-418), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowane
 3. More than true: the rhetorical function of counterfactuals in historiography IF: 508
  Autorzy:
  Adam Kożuchowski
  Czasopismo:
  Rethinking History: the Journal of Theory and Practice (rok: 2015, tom: 19/3, strony: 337-356), Wydawca: Routledge
  Status:
  Opublikowane
 4. The Devil Wears White: Teutonic Knights and the Problem of Evil in Polish Historiography
  Autorzy:
  Adam Kożuchowski
  Status:
  Złożone
 1. nie dotyczy - cała książka
  Autorzy:
  Adam Kożuchowski
  Książka:
  Powinowactwa mimo woli. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego i Rzeczpospolita Obojga Narodów w historiografii niemieckiej i polskiej XIX wieku (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 265), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Opublikowane
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  Adam Kożuchowski
  Książka:
  Unintended Affinities: the Holy Roman Empire and the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Historical Discourses of Germany and Poland (rok: 2018, tom: nie dotyczy, strony: 163 (manuskrypt pdf)), Wydawca: Pittsburgh University Press
  Status:
  Przyjęte