Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ultrasonografia parametryczne - wykorzystanie metody apertury syntetycznej do obrazowania tłumienia w strukturach tkankowych

2011/01/B/ST7/06728

Słowa kluczowe:

ultrasonografia,estymacja tłumienia obrazowanie parametryczne syntetyczna apertura

Deskryptory:

 • NZ4_14: Obrazowa diagnostyka medyczna
 • ST7_11: Inżynieria biomedyczna
 • ST2_10: Akustyka

Panel:

ST7 - Inżynieria systemów i komunikacji: elektronika, komunikacja, optoelektronika, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Jerzy Litniewski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 210 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. Determining temperature distribution in tissue in the focal plane of the high (>100 W/cm2) intensity focused ultrasound beam using phase shift of ultrasound echoes IF: 1,954
  Autorzy:
  Karwat P., Kujawska T., Lewin P.A., Secomski W., Gambin B., Litniewski J.
  Czasopismo:
  Ultrasonics (rok: 2016, tom: 65, strony: 211-219), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 2. Tissue Attenuation Estimation by Mean Frequency Downshift and Bandwidth Limitation IF: 2,287
  Autorzy:
  Klimonda Z., Postema M., Nowicki A., Litniewski J
  Czasopismo:
  IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL (rok: 2016, tom: 63, strony: 1107 - 1115), Wydawca: IEEE Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1109/TUFFC.2016.2574399 - link do publikacji
 3. QUANTITATIVE SONOGRAPHY OF BASAL CELL CARCINOMA IF: 2,298
  Autorzy:
  HANNA PIOTRZKOWSKA-WROBLEWSKA, JERZY LITNIEWSKI, ELZBIETA SZYMANSKA, ANDRZEJ NOWICKI
  Czasopismo:
  Ultrasound in Medicine & Biology (rok: 2015, tom: 41, strony: 748-759), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.ultrasmedbio.2014.11.016 - link do publikacji
 4. Spatial and Frequency Compounding in Application to Attenuation Estimation in Tissue IF: 0,66
  Autorzy:
  Klimonda Ziemowit, Litniewski Jerzy, Karwat Piotr, Nowicki Andrzej
  Czasopismo:
  Archives of Acoustics (rok: 2014, tom: 39(4), strony: 519–527), Wydawca: PAN - IPPT
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/aoa-2014-0056 - link do publikacji
 5. Noninvasive Imaging of Thermal Fields Induced in Soft Tissues In Vitro by Pulsed Focused Ultrasound Using Analysis of Echoes Displacement IF: 0,661
  Autorzy:
  Karwat P., Litniewski J., Kujawska T., Secomski W., Krawczyk K
  Czasopismo:
  ARCHIVES OF ACOUSTICS (rok: 2014, tom: 39, strony: 139-144), Wydawca: PAN - IPPT
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.2478/aoa-2014-0014 - link do publikacji
 1. Statistics of envelope of Ultrasonic Backscatter from Basal Cell Carcinoma and Actinic Keratosis lesion
  Autorzy:
  Litniewski Jerzy, Piotrzkowska Hanna, Nowicki Andrzej, Szymańska Elżbieta
  Konferencja:
  IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS) (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE UFFC
  Data:
  konferencja 3-6 IX 2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Compounded plane wave technique applied to imaging attenuation of ultrasound in tissue structures
  Autorzy:
  Klimonda Ziemowit, Litniewski Jerzy, Nowicki Andrzej
  Konferencja:
  Forum Acusticum, Kraków 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Polish Acoustical Society
  Data:
  konferencja 7-12 IX 2014
  Status:
  Opublikowane
 3. Tissue attenuation imaging - Synthetic Aperture Focusing versus Spatial Compounding
  Autorzy:
  Klimonda Ziemowit, Litniewski Jerzy, Karwat Piotr, Secomski Wojciech, Nowicki Andrzej
  Konferencja:
  IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS) (rok: 2012, ), Wydawca: IEEE UFFC
  Data:
  konferencja 7-10 X 2012
  Status:
  Opublikowane
 4. Correcting for bounded bandwidth when estimating tissue attenuation from mean frequency downshift
  Autorzy:
  Klimonda Ziemowit, Litniewski Jerzy, Nowicki Andrzej
  Konferencja:
  IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS) (rok: 2012, ), Wydawca: IEEE UFFC
  Data:
  konferencja 7-10 X 2012
  Status:
  Opublikowane