Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Charakterystyka biokatalizatorów immobilizowanych w półprzewodnikowych warstwach wytworzonych z wybranych układów heterocyklicznych

2013/11/N/ST5/01365

Słowa kluczowe:

biosensor enzymy oksydoreduktazy immobilizacja polimery przewodzące elektroda enzymatyczna

Deskryptory:

  • ST5_3: Modyfikacja powierzchni materiałów
  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST5_9: Materiały do konstrukcji sensorów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Agnieszka Jędrychowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 50 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-10-01

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony