Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ fragmentacji grądów subkontynentalnych Tilio-Carpinetum na różnorodność porostów epifitycznych grabu Carpinus betulus i konsekwencje dla ochrony lichenobioty

2013/11/N/NZ9/04686

Słowa kluczowe:

porosty grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum fragmentacja

Deskryptory:

  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody
  • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa

Panel:

NZ9 - Podstawy stosowanych nauk o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

woj. warmińsko-mazurskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Justyna Szydłowska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 94 245 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-18

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony