Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza wpływu izoprostanów i zależnej od nich aktywacji szlaków sygnałowych na rozwój późnego skurczu naczyniowego u pacjentów po krwotoku podpajęczynówkowym

2013/11/N/NZ4/00273

Słowa kluczowe:

krwotok podpajęczynówkowy z pękniętego tętniaka skurcz naczyń mózgowych izoprostany genotypowanie analiza ekspresji miRNA receptor dla tromboksanu

Deskryptory:

  • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
  • NZ3_5: Neurobiologia molekularna
  • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, medycyna doświadczalna, podstawy chorób układu nerwowego

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, II Katedra Chirurgii, Klinika Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

lek. Karol Wiśniewski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 149 955 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-27

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony