Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pojęcie intencji na gruncie współczesnej analitycznej filozofii działania

2013/11/N/HS1/04776

Słowa kluczowe:

intencja filozofia działania działanie sprawstwo działanie intencjonalne

Deskryptory:

  • HS1_2: Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe
  • HS1_6: Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Marta Zaręba 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 57 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-28

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony