Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rewizja trylobitów z rodziny Paradoxididae Hawle et Corda, 1847 z obszaru Gór Świętokrzyskich (Polska) na tle globalnej stratygrafii i biogeografii oddziału 3 kambru.

2014/13/N/ST10/02693

Słowa kluczowe:

kambr trylobity systematyka morfometria paleobiogeografia

Deskryptory:

  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Jakub Nowicki 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 99 133 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-02-20

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony