Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowania kombinatoryki nieskończonej i topologii analitycznej w przestrzeniach Banacha i w związanych z nimi strukturach

2011/01/B/ST1/00657

Słowa kluczowe:

Kombinatoryka nieskończona teoria mnogości dowody niesprzeczności dowody niezależnosci forsing przestrzenie Banacha przestrzenie Banacha funkcji ciągłych przestrzenie zwarte kula dualna słaba topologia operatory liniowe podprzestrzenie uzupełnione operatory słabo zwarte injektywne przestrzenie Banacha nierozkładalne przestrzenie Banacha algebry Banacha

Deskryptory:

  • ST1_8: Analiza
  • ST1_1: Logika i podstawy matematyki
  • ST1_6: Topologia

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Piotr Koszmider 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 93 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-07

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

  1. Laptop. Za kwotę 3 499 PLN
  2. Książki. Za kwotę 0 PLN

Dane z raportu końcowego

  • Publikacje w czasopismach (10)
  • Publikacje książkowe (1)
  1. Banach spaces whose algebra of bounded operators has the integers as their K0-group IF: 1,05
    Autorzy:
    T. Kania, P. Koszmider, N. J. Laustsen,
    Czasopismo:
    Journal of Mathematical Analysis and Applications (rok: 2015, tom: 428, no 1., strony: 282-294), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1016/j.jmaa.2015.03.021 - link do publikacji
  2. A Banach space in which every injective operator is surjective IF: 0,7
    Autorzy:
    A. Aviles, P. Koszmider
    Czasopismo:
    Bulletin of the London Mathematical Society (rok: 2013, tom: 45, strony: 1065-1074), Wydawca: London Mathematical Society
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1112/blms/bdt039 - link do publikacji
  3. Almost disjoint families of countable sets and separable complementation properties IF: 1,23
    Autorzy:
    J. Ferrer, P. Koszmider, W. Kubis
    Czasopismo:
    Journal of Mathematical Analysis and Applications (rok: 2013, tom: 401, strony: 939-949), Wydawca: Elsevier
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1016/j.jmaa.2013.01.008 - link do publikacji
  4. l∞-sums and the Banach space l∞/c0 IF: 0,529
    Autorzy:
    Christina Brech, Piotr Koszmider
    Czasopismo:
    Fundamenta Mathematicae (rok: 2014, tom: 224, strony: 175-185), Wydawca: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.4064/fm224-2-3 - link do publikacji
  5. A weak*-topological dichotomy with applications in operator theory
    Autorzy:
    T. Kania, P. Koszmider, N. J. Laustsen
    Czasopismo:
    Transactions of the London Mathematical Society (rok: 2014, tom: 1, strony: 28.01.2019), Wydawca: London Mathematical Society
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1112/tlms/tlu001 - link do publikacji
  6. Maximal left ideals of the Banach algebra of bounded operators on a Banach space. IF: 0,69
    Autorzy:
    H.G. Dales, H. G.; T. Kania, T. Kochanek, P. Koszmider, N.J. Laustsen
    Czasopismo:
    Studia Mathematica (rok: 2013, tom: 218, strony: 245-286), Wydawca: Instytut Matematyczny Polskiej Aakademii Nauk
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.4064/sm218-3-3 - link do publikacji
  7. A continuous image of a Radon-Nikodým compact space which is not Radon-Nikodým IF: 1,78
    Autorzy:
    A. Aviles, P. Koszmider
    Czasopismo:
    Duke Mathematical Journal (rok: 2013, tom: 162, strony: 2285-2299), Wydawca: Duke University Press
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1215/00127094-2348447 - link do publikacji
  8. Independent families in Boolean algebras with some separation properties. IF: 0,55
    Autorzy:
    P. Koszmider, S. Shelah
    Czasopismo:
    Algebra Universalis (rok: 2013, tom: 69, strony: 305-312), Wydawca: Birkhäuser Verlag
    Status:
    Opublikowane
    Doi:
    10.1007/s00012-013-0227-2 - link do publikacji
  9. On constructions with 2-cardinals
    Autorzy:
    P. Koszmider
    Status:
    Złożone
  10. On Automorphisms of the Banach space l∞/c0
    Autorzy:
    P. Koszmider, C. Rodriguez-Porras
    Status:
    Złożone
  1. Universal objects and associations between classes of Banach spaces and classes of compact spaces
    Autorzy:
    Piotr Koszmider
    Książka:
    SELECTED TOPICS IN COMBINATORIAL ANALYSIS, Zbornik Radova (rok: 2015, tom: 17(25), strony: 93-115), Wydawca: Matematički institut SANU, Beograd
    Status:
    Opublikowane