Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Potencjał argumentacji precedensowych w polskim porządku prawnym (ujęcie teoretyczno-porównawcze)

2013/11/B/HS5/03821

Słowa kluczowe:

argumentacje precedensowe stosowanie i wykładnia prawa model opisowy porównawczy i optymalizacyjny

Deskryptory:

  • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Prawa i Administracji

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Leszek Leszczyński 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 436 110 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-24

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony