Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

"Dry Moat" w Sakkarze jako unikatowa "kapsuła czasu" - źródło do poznania historii nekropoli memfickiej jako funkcji zmian środowiska naturalnego

2013/11/B/HS3/04472

Słowa kluczowe:

Egipt Sakkara Sucha Fosa Archeologia Egiptu

Deskryptory:

  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia
  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Karol Myśliwiec 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 477 525 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-11

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony