Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej: ewolucja, istota oraz relacje ze zbliżonymi koncepcjami prawnymi

2011/01/B/HS5/00965

Słowa kluczowe:

równość formalna i materialna dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia dyskryminacja wielokrotna kryteria dyskryminacji: przynależność państwowa płeć rasa religia orientacja seksualna wiek i niepełnosprawność test obiektywnego uzasadnienia i test proporcjonalności

Deskryptory:

 • HS5_2: Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 48 460 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop SAMSUNG i5-2450/4G/500G/DRW/GT520/15,6"/W7H/3L wraz z licencją MVL Office Standard. Za kwotę 3 337 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i jego skutki - glosa do wyroku TS z 10.05.2011 r. w sprawie C-147/08 Jürgen Römer przeciwko Freie und Hansestadt Hamburg
  Autorzy:
  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowy (rok: 2012, tom: 5, strony: 41-47), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 2. Ochrona kobiet w związku z ciążą i macierzyństwem w świetle wybranych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości UE
  Autorzy:
  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Czasopismo:
  Europejski Przegląd Sądowynr (rok: 2013, tom: 3, strony: 31-39), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 3. Pregnancy Discrimination in the European Union Law – Its legal Character and the Scope of Pregnant Women Protection
  Autorzy:
  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Czasopismo:
  Mediterranean Journal of Social Sciences (rok: 2013, tom: 4, nr 9, strony: 441-448.), Wydawca: MCSER Publishing
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.5901/mjss.2013.v4n9p441 - link do publikacji
 1. Direct and Indirect Discrimination in European Union law: How to Draw a Dividing Line?
  Autorzy:
  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Konferencja:
  6th International Academic Conference in Bergen, Norway (rok: 2013, ), Wydawca: International Institute of Social and Economic Scienes
  Data:
  konferencja June 23-26
  Status:
  Opublikowane
 2. Wpływ traktatu lizbońskiego na rozwój zasady równości
  Autorzy:
  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Konferencja:
  Prawo Unii Europejskiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich (rok: 2013, ), Wydawca: Wolters Kluwer
  Data:
  konferencja 20-23 maj 2012
  Status:
  Opublikowane
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Książka:
  Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE. Komentarz (rok: 2013, tom: nie dotyczy, strony: 191 stron), Wydawca: CH Beck
  Status:
  Opublikowane
 2. Sexual Orientation Discrimination in the Case-Law of the Court of Justice of the European Union - a Revolution or Steady Progress?
  Autorzy:
  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Książka:
  Contemporary Legal and Economic Issues (rok: 2013, tom: IV, strony: 28.09.2019), Wydawca: Faculty of Law Osijek, J.J.S. University of Osijek, Croatia
  Status:
  Opublikowane
 3. nie dotyczy
  Autorzy:
  Justyna Maliszewska-Nienartowicz
  Książka:
  Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej (rok: 2012, tom: nie dotyczy, strony: 442 strony), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
  Status:
  Opublikowane