Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Komentowane tłumaczenie bizantyńskiego korpusu tzw. dialogów pseudolukianowych.

2013/11/B/HS2/03147

Słowa kluczowe:

Lukian dialogi recepcja Bizancjum

Deskryptory:

  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, architektura

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Przemysław Marciniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 224 380 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-16

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony