Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielokulturowa Europa - etnooobrazy współczesnego kina

2013/11/B/HS2/02887

Słowa kluczowe:

film wielokulturowość poskolonializm mniejszości etniczne w kinie

Deskryptory:

  • HS2_13: Filmoznawstwo i media audiowizualne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, architektura

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Prof. dr hab. Krzysztof Loska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 54 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-21

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony