Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Semantyka terminu 'Europa Wschodnia' i terminów pokrewnych w międzynarodowym dyskursie medialnym.

2013/11/B/HS2/02852

Słowa kluczowe:

semantyka terminologia pojęcie dyskurs analiza korpus media

Deskryptory:

  • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
  • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, architektura

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Piotr Twardzisz 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 98 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-23

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony