Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przebiegi zmian gramatycznych i leksykalnych w historii języka polskiego - metody korpusowe i kwantytatywne w językoznawstwie diachronicznym

2013/11/B/HS2/02795

Słowa kluczowe:

diachronia zmiana w języku językoznawstwo kwantytatywne językoznawstwo korpusowe

Deskryptory:

  • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;
  • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, architektura

Jednostka realizująca:

Instytut Języka Polskiego PAN

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Rafał Górski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 227 610 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony