Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poznanie znaczenia drzew i krzewów w fitoremediacji pyłu zawieszonego z powietrza w terenach zurbanizowanych

2014/12/S/NZ9/00716

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • NZ9_10: Bioremediacja
  • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa
  • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

NZ9 - Podstawy stosowanych nauk o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka wnioskująca:

Instytut Dendrologii PAN

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr inż. Robert Popek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 507 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-03

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony