Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Na granicy trzech światów: dzieje osadnictwa pogranicza Polski i Białorusi od schyłku wczesnej epoki żelaza po okres wędrówek ludów

2014/12/S/HS3/00202

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka wnioskująca:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Vadzim Beliavets 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 3 - ogłoszony 2013-12-16

Przyznana kwota: 464 500 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-22

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony