Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Prawne i etyczne standardy genetyki reprodukcyjnej

2013/10/E/HS5/00157

Słowa kluczowe:

etyka bioetyka filozofia prawa prawo medyczne zdrowie publiczne genetyka prokreacja medycznie wspomagana diagnostyka prenatalna diagnostyka preimplantacyjna

Deskryptory:

  • HS5_1: Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
  • HS1_7: Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa
  • HS6_15: Socjologia idei, władzy, norm, organizacji

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Soniewicka 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 3 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 455 260 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-05-15

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony