Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielofunkcyjne materiały oparte na cienkowarstwowych, domieszkowanych oraz mieszanych tlenkach metali- od zastosowań fotoelektrochemicznych do elektrokatalitycznych

2013/10/A/ST5/00245

Słowa kluczowe:

tlenki metali elektrokataliza fotoelektrochemia

Deskryptory:

 • ST5_8: Nowe materiały: tlenki, stopy, kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne, nadprzewodniki
 • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
 • ST5_18: Kataliza homogeniczna i heterogeniczna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr inż. Jan Augustyński 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: MAESTRO 5 - ogłoszony 2013-06-14

Przyznana kwota: 2 716 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-06-09

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (6)
 1. Comment on "Commercially Available WO3 Nanopowders for Photoelectrochemical Water Splitting: Photocurrent versus Oxygen Evolution" IF: 2,79
  Autorzy:
  Augustynski, J., Solarska, R.
  Czasopismo:
  ChemPlusChem (rok: 2017, tom: 82 (9), strony: 1167–1168), Wydawca: John Wiley and sons
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/cplu.201700160 - link do publikacji
 2. Highly Efficient and Stable Solar Water Splitting at (Na)WO3 Photoanodes in Acidic Electrolyte Assisted by Non-Noble Metal Oxygen Evolution Catalyst IF: 15,23
  Autorzy:
  Marta Sarnowska, Krzysztof Bienkowski, Piotr J. Barczuk, Renata Solarska, and Jan Augustynski
  Czasopismo:
  Advanced Energy Materials (rok: 2016, tom: 1, strony: 1600526), Wydawca: John Wiley and sons
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1002/aenm.201600526 - link do publikacji
 3. The photocatalytic activity of rutile and anatase TiO2electrodes modified with plasmonic metal nanoparticles followed by photoelectrochemical measurements IF: 4,636
  Autorzy:
  Krysiak, O.A., Barczuk, P.J., Bienkowski, K., Wojciechowski, T., Augustynski, J.2
  Czasopismo:
  Catalysis Today (rok: 2019, tom: 321, strony: 52-58), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.cattod.2018.01.007 - link do publikacji
 4. Enhanced Photocatalytic Water Splitting on Very Thin WO3 Films Activated by High-Temperature Annealing IF: 11,384
  Autorzy:
  Aldona Jelińska, Krzysztof Bieńkowski, Michał Jadwiszczak, Marcin Pisarek, Marcin Strawski, Dominik Kurzydłowski, Renata Solarska, Jan Augustyński
  Czasopismo:
  ACS Catalysis (rok: 2018, tom: 8, strony: 10573-10580), Wydawca: ACS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/acscatal.8b03497 - link do publikacji
 5. Communication-continuous monitoring of activity of plasmonic gold nanoparticles over photooxidation reactions carried-out on Au/TiO2photocatalysts IF: 3,259
  Autorzy:
  Krysiak, O.A., Barczuk, P.J., Bienkowski, K., Wojciechowski, T., Augustynski, J.
  Czasopismo:
  Journal of the Electrochemical Society (rok: 2017, tom: 164(9), strony: H667-H669), Wydawca: Electrochemical Society Inc.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1149/2.1651709jes - link do publikacji
 6. Role and Fate of Plasmonic Gold Nanoparticles in Au/TiO2 Photocatalysts.
  Autorzy:
  Olga Krysiak, Piotr Barczuk, Krzysztof Bienkowski, Tomasz Wojciechowski, Jan Augustynski
  Status:
  Złożone