Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Instytucje i placówki opieki społecznej dla Żydów w gettach Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

2014/13/N/HS3/04441

Słowa kluczowe:

II wojna światowa Holokaust Generalne Gubernatorstwo okupacja niemiecka pomoc społeczna getto prowincja Żydowska Samopomoc Społeczna American Joint Distribution Committee działacze społeczni

Deskryptory:

 • HS3_2: Historia społeczna
 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_7: Archiwistyka

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości

Jednostka realizująca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Aleksandra Bańkowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 94 540 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-26

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. FileMaker Pro 13. Za kwotę 1 697 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 1. Żydowska Samopomoc Społeczna w okresie akcji "Reinhardt"
  Autorzy:
  Aleksandra Bańkowska
  Czasopismo:
  Zagłada Żydów. Studia i Materiały (rok: 2017, tom: 13, strony: 277-294), Wydawca: Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 2. Jewish social welfare institutions and facilities in the General Government from 1939 to 1944. A preliminary study
  Autorzy:
  Aleksandra Bańkowska
  Czasopismo:
  Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej (rok: 2018, tom: 3 (53), strony: ), Wydawca: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
  Status:
  Przyjęte
 1. W poszukiwaniu elit: rekrutacja członków komitetów lokalnych Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1940–1942
  Autorzy:
  Aleksandra Bańkowska
  Konferencja:
  Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej 1939-1945 (rok: 2017, ), Wydawca: Instytut Pamięci Narodowej
  Data:
  konferencja 27-29.10.2015
  Status:
  Opublikowane