Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania termodynamiczne cieczy jonowych w zastosowaniu do odsiarczania paliw

2011/01/B/ST5/00800

Słowa kluczowe:

Synteza charakterystyka fizykochemiczna: DSC TGA/DTA struktura gęstość lepkość napięcie powierzchniowe równowagi fazowe: SLE LLE VLE korelacje przewidywanie równowag fazowych metodami udziałów grupowych równania stanu PC-SAFT.

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 595 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wyparka. Za kwotę 13 100 PLN
 2. Kalorymetr DSC. Za kwotę 201 200 PLN
 3. Waga analityczna (2 szt.). Za kwotę 13 800 PLN
 4. Komputer. Za kwotę 3 284 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (28)
 1. Perturbed-chain SAFT as a versatile tool for thermodynamic modeling of binary mixtures containing isoquinolinium ionic liquids IF: 3607
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Zawadzki, K. Paduszyński, M. Królikowski
  Czasopismo:
  J. Phys. Chem. B (rok: 2012, tom: 116, strony: 8191-8200), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1021/jp303988k - link do publikacji
 2. Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 1-(2-methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate. IF: 2,423
  Autorzy:
  A. Marcinaik, M. Wlazło
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 60, strony: 57-62), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.01.007 - link do publikacji
 3. Phase behaviour of ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidynium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate with alcohols, water and aromatic hydrocarbons IF: 2379
  Autorzy:
  U. Domańska, E.V. Lukoshko, M. Królikowski
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2013, tom: 345, strony: 18-22), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2013.01.027 - link do publikacji
 4. Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 4-(2-methoxyethyl)-4-methylmorpholinium trisfluorotris(perfluoroethyl)phosphate IF: 2422
  Autorzy:
  M. Wlazło, A. Marciniak
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2012, tom: 54, strony: 366-372), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2012.05.017 - link do publikacji
 5. Activity coeficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid 1-(2-hydroxyethyl)-3-methylimidazolium trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate. IF: 2,423
  Autorzy:
  A. Marciniak, M. Wlazło
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 64, strony: 114-119), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.05.008 - link do publikacji
 6. Extraction desulfurization process of fuels with ionic liquids IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, K. Walczak, M. Królikowski
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2014, tom: 77, strony: 40-45), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct2014.04.025 - link do publikacji
 7. Separation of sullfur compounds from alkanes with 1-alkylcyanopyridinium-based ionic liquids IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, K. Walczak. M. Zawadzki
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2014, tom: 69, strony: 27-35), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.09.032 - link do publikacji
 8. Measurements of activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tris(pentafluoroethyl)trifluorophosphate IF: 3461
  Autorzy:
  U. Domanska, E.V. Lukoshko, M. Królikowski
  Czasopismo:
  Chem. Eng. J. (rok: 2012, tom: 183, strony: 261-270), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.cej.2011.12.072 - link do publikacji
 9. Physicochemical properties and activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in a novel bicyclic guanidinium superbase-derived protic ionic liquid IF: 2422
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Królikowski, W.E. Acree Jr. G.A. Baker
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 58, strony: 62-69), Wydawca: Elsevier Ltd
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2012.09.033 - link do publikacji
 10. Thermodynamics and activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1-methylmorpholinium tricyanomethanide IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, E.V. Lukoshko
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2014, tom: 68, strony: 53-59), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.10016/j.jct.2013.08.030 - link do publikacji
 11. Density, Viscosity and Surface Tension of Binary Mixtures of 1-Butyl-1-Methylpyrrolidinium Tricyanomethanide with Benzothiophene IF: 1,083
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Królikowska, K. Walczak
  Czasopismo:
  J. Solution Chemistry (rok: 2014, tom: 43, strony: 1929-1946), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10953-014-0257-1 - link do publikacji
 12. Ternary (liquid + liquid) equilibria of {trisfluorotris(perfluoroethyl)phosphate based ionic liquids + thiophene + heptane}: Part 2 IF: 2,423
  Autorzy:
  A. Marciniak, M. Wlazło
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2014, tom: xx, strony: xx), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2014.07.020 - link do publikacji
 13. Effect of temperature and composition on the density, viscosity, surface tension and excess quantities of binary mixtures of 1-ethyl-3-methyl imidazolium tricyanomethanide with thiophene. IF: 2108
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Królikowska, K. Walczak
  Czasopismo:
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (rok: 2013, tom: 436, strony: 504-511), Wydawca: Elsevier B.V.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.colsurfa.2013.07.011 - link do publikacji
 14. Solvent extraction of aromatic sulfur compounds from n-heptane using the 1-ethyl-3-methylimidazolium tricyanomethanide ionic liquid. IF: 2,423
  Autorzy:
  M. Królikowski, K. Walczak, U. Domańska
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynmics (rok: 2013, tom: 65, strony: 168-173), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.05.048 - link do publikacji
 15. Extention of UNIFAC to piperidinium ionic liquids. IF: 2,379
  Autorzy:
  K. Paduszyński, U. Domańska
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2013, tom: 53, strony: 115-120), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2013.06.025 - link do publikacji
 16. Effect of the alkyl side chain of the 1-alkylpiperidinium-based ionic liquids on desulfurization of fuels IF: 2,423
  Autorzy:
  M.l Wlazło, D. Ramjugernath, P. Naidoo, U. Domańska
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2014, tom: 72, strony: 31-36), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct2013.12.029 - link do publikacji
 17. Ternary liquid-liquid equilibria of trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate based ionic liquids + benzothiophene + heptane. IF: 2,379
  Autorzy:
  M. Wlazło, A. Marciniak
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2014, tom: 361, strony: 54-59), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
 18. Ternary liquid-liquid equilibria for mixtures of {ionic liquid + thiophene or benzothiophene + heptane} at T = 308.15 K IF: 1,083
  Autorzy:
  U. Domańska, K. Walczak
  Czasopismo:
  J. Solution Chem. (rok: 2015, tom: 44, strony: 382-394), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s10953-014-0276-y - link do publikacji
 19. Effect of the cation and anion of the ionic liquid on desulfurization of model fuels IF: 3,406
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Wlazło
  Czasopismo:
  Fuel (rok: 2014, tom: 134, strony: 114-125), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.fuel.2014.05.048 - link do publikacji
 20. Phase equilibria study of binary systems comprising an (ionic liquid + hydrocarbon) IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Roguszewska, M. Królikowski, D. Ramjugernath, P. Naidoo
  Czasopismo:
  J. Chem Thermodynamics (rok: 2015, tom: 83, strony: 90-96), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j/jct.2014.12.005 - link do publikacji
 21. Phase behavior of tricyanomethanide-based ionic liquids with alcohols and hydrocarbons IF: 2,241
  Autorzy:
  U. Domańska, E.V. Lukoshko, J. Szydłowski
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilib. (rok: 2015, tom: 387, strony: 18-23), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2014.12.003 - link do publikacji
 22. Synthesis, physical, and thermodynamic properties of 1-alkyl-cyanopyridinium bis{(trifluoromethyl)sylfonyl}imide ionic liquids IF: 2422
  Autorzy:
  U. Domańska, K. Skiba, M. Zawadzki, K. Paduszyński, M. Królikowski
  Czasopismo:
  J. Chem Thermodyn. (rok: 2013, tom: 56, strony: 153-161), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2012.07.015 - link do publikacji
 23. Experimental and theoretical study on infinite dilution activity coefficients of various solutes in piperidinium ionic liquids IF: 2422
  Autorzy:
  K. Paduszyński, U. Domańska
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 60, strony: 169-178), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.01.005 - link do publikacji
 24. Współczynniki aktywności w rozcieńczeniu nieskończenie wielkim jako podstawowa informacja do opisu termodynamicznych i ekstrakcyjnych właściwości cieczy jonowych.. IF: 0,344
  Autorzy:
  U.Domańska-Żelazna
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2013, tom: 92/9, strony: 1589-1593), Wydawca: Wydaw.Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
  Status:
  Opublikowane
 25. Separation of thiophene from heptane with Ionic liquids. IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, E.V. Lukoskho, M. Królikowski
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 61, strony: 126-131), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.01.033 - link do publikacji
 26. Measurements of activity coefficients at infinite dilution for organic solutes and water in the ionic liquid 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tricyanomethanide. IF: 2,423
  Autorzy:
  U. Domańska, E.V. Lukoskho
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2013, tom: 66, strony: 144-150), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2013.07.004 - link do publikacji
 27. Activity coefficients at infinite dilution and physicochemical properties for organic solutes and water in the ionic liquid ethyl-dimethyl-(2-methoxyethyl)ammonium trifluorotris(perfluoroethyl)phosphate IF: 2,423
  Autorzy:
  A. Marciniak, M. Wlazło
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2015, tom: 89, strony: 245-250), Wydawca: Elsevier Ltd.
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2015.05.022 - link do publikacji
 28. Measurements and equation-of-state modelling of thermodynamic properties of binary mixtures of 1-butyl-1-methylpyrrolidinium tetracyanoborate ionic liquid with molecular compounds IF: 2,423
  Autorzy:
  K. Paduszyński, E.V. Likoshko, M. Królikowski, U. Domańska
  Czasopismo:
  J. Chem. Thermodynamics (rok: 2015, tom: 90, strony: 317-326), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.jct.2015.06.004 - link do publikacji