Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ewolucja mezo-neoproterozoicznych skał metamorficznych Kaledońskiego podłoża krystalicznego SW Svalbardu

2013/11/N/ST10/00357

Słowa kluczowe:

Svalbard metamorfizm wysokociśnieniowy Kaledonidy łupki glaukofanowe metapelity amfibolity

Deskryptory:

  • ST10_5: Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
  • ST10_6: Ewolucja ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia planetarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi, m.in.:

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Karolina Kośmińska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 139 874 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-26

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony