Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura zmodyfikowanych typów przestępstwa w prawie karnym. Studium teoretyczno - kryminologiczne.

2012/07/D/HS5/00605

Słowa kluczowe:

przestępstwo zmodyfikowane przestępstwo uprzywilejowane przestępstwo kwalifikowane znamiona statyczne i dynamiczne kodowanie normatywne

Deskryptory:

 • HS5_4: Prawo karne

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

dr Joanna Brzezińska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 131 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-12

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Status projektu: Projekt w realizacji

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Rozważania o znamionach psychologicznych w kontekście motywacji zabójstw uprzywilejowanych
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  IUS NOVUM (rok: 2014, tom: 1, strony: 84 - 106), Wydawca: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 2. Kilka uwag o „wypadku mniejszej wagi”,
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2014, tom: XXXI, strony: 37 - 51), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersyetu Wroławskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Hinweise auf die Struktur der Typisierung der modifizierten Verbrechen am Beispiel des Verbrechens des Mordes und des Diebstahls
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsche - Polnische - Juristen - Zeitschrift (rok: 2017, tom: 2, strony: 25 - 31), Wydawca: de-iure-pl UG & Co. KG
  Status:
  Opublikowane
 4. Anmerkungen zu normativen Merkmalen der Totschlagsvarianten des polnischen Strafrechts
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsche – Polnische Juristen – Zeitschrift (rok: 2014, tom: 2, strony: 15 -19), Wydawca: de-iure-pl UG & Co. KG
  Status:
  Opublikowane
 5. „Cruelty” as a qualified hallmark of the crime of murder and rape
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2015, tom: XXXVIII, strony: 37 - 50), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowane
 6. Z problematyki przestępczości zorganizowanej w prawie francuskim
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa karnego (rok: 2016, tom: XXXIX, strony: 15 - 29), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowane
 7. Przestępstwo kradzieży i jego odmiany kwalifikowane we francuskim prawie karnym
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  IUS NOVUM (rok: 2015, tom: 1, strony: 13 - 27), Wydawca: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 8. Über das Verhältnis von Diagnose und Prognose zu statischen und dynamischen Merkmalen einer Straftat
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsche – Polnische Juristen – Zeitschrift (rok: 2016, tom: 4, strony: 29 -33), Wydawca: de-iure-pl UG & Co. KG
  Status:
  Opublikowane
 9. Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa zgwałcenia z perspektywy polskiego i francuskiego prawa karnego
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2017, tom: XLI, strony: 13 - 31), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowane
 10. Anmerkungen zu ausgewählten Eigenschaften der modifizierten Straftattypen
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Deutsche – Polnische Juristen – Zeitschrift (rok: 2017, tom: 4, strony: 22 - 27), Wydawca: de-iure-pl UG & Co. KG0
  Status:
  Opublikowane
 11. O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Czasopismo:
  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego (rok: 2013, tom: XXX, strony: 13 - 27), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowane
 12. The Offence of Money Laundering and its Aggravated Types in Selected EU Countries
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Status:
  Złożone
 1. Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej
  Autorzy:
  monografia wieloatorska/ red. J.Brzezińska, J. Giezek
  Konferencja:
  Typy zmodyfikowane przestępstw w teorii i praktyce sądowej (rok: 2017, ), Wydawca: Wolters Kluwer
  Data:
  konferencja 17 - 18 marca 2016
  Status:
  Opublikowane
 1. Słowo wstępne do monografii "Wybrane zagadnienia typizacji przestępstw zmodyfikowanych"
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  Wybrane zagadnienia typizacji przestępstw zmodyfikowanych (rok: 2014, tom: -, strony: 07.08.2019), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowane
 2. Monografia wieloautorska
  Autorzy:
  red. Joanna Brzezińska
  Książka:
  Wybrane zagadnienia typizacji przestępstw zmodyfikowanych (rok: 2014, tom: -, strony: 152), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Z rozważań o stronie podmiotowej zabójstw uprzywilejowanych
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska (redakcja)
  Książka:
  Wybrane zagadnienia typizacji przestępstw zmodyfikowanych (rok: 2014, tom: -, strony: 01.09.2029), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Opublikowane
 4. Uwagi o "znamionach szczególnych" w strukturze zabójstw kwalifikowanych
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  Problemy ochrony życia i zdrowia ludzkiego w prawie karnym, red. P. Góralski (rok: 2016, tom: -, strony: 15 - 28), Wydawca: Euro Prawo
  Status:
  Opublikowane
 5. Uwagi o dynamice typów zmodyfikowanych przestępstwa
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej (rok: 2017, tom: -, strony: 201 - 222), Wydawca: Wolters Kluwer
  Status:
  Opublikowane
 6. Uwagi o reformie art. 149 k.k. Możliwość, czy konieczność?
  Autorzy:
  Joanna Brzezińska
  Książka:
  „Reforma prawa karnego”, red. Iwona Sepioło - Jankowska (rok: 2014, tom: -, strony: 317 - 329), Wydawca: Wydawnictwo C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane