Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie symulacji opartych na koncepcji ruchów kooperatywnych do badania procesów polimeryzacji złożonych makrocząsteczek metodą ATRP.

2011/01/B/ST5/06319

Słowa kluczowe:

polimeryzacja symulacje komputerowe

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów
 • ST4_4: Struktura i architektura molekularna

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Polanowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 115 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Komputer Stacjonarny Klasy PC; OE_i7_2600/Q67SW/4x4GB/2x1TB/ATX (11 szt.). Za kwotę 27 491 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (3)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 1. Star polymer synthesis and gelation in ATRP copolymerization: Monte Carlo simulations IF: 3,4
  Autorzy:
  Polanowski, P., Jeszka, J.K., Matyjaszewski, K.
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2013, tom: 54, strony: 1979-1986), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2012.12.076 - link do publikacji
 2. Synthesis of star polymers by "core-first" one–pot method via ATRP: Monte Carlo simulations IF: 3,4
  Autorzy:
  P. Polanowski, J. K. Jeszka, K. Matyjaszewski
  Czasopismo:
  Polymer (rok: 2014, tom: 55, strony: 2552-2561), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.polymer.2014.03.049 - link do publikacji
 3. Computational studies of intermolecular interactions in aqueous solutions of poly(vinylmethylether) IF: 1,867
  Autorzy:
  J. Saramak, K. Halagan, M. Kozanecki, P. Polanowski
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Modeling (rok: 2014, tom: 20, strony: 2529-2537), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s00894-014-2529-5 - link do publikacji
 1. Symulacja powstawania i właściwości gwiazd i nanożeli polimerowych
  Autorzy:
  P. Polanowski, J.K. Jeszka i K. Matyjaszewski
  Konferencja:
  XVIII Ogólnopolska Konferencja "Kryształy Molekularne" (rok: 2012, ), Wydawca: Poliitechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 10-14 wrzesnia
  Status:
  Opublikowane
 2. Cooperative dynamics in frame of dynamic lattice liquid (DLL) model as a tool to simple and complex liquids simulations
  Autorzy:
  Piotr Polanowski
  Konferencja:
  The 9th Conference on Functional and Nanostructured Materials (rok: 2012, ), Wydawca: TASK PUBLISHING ISBN 978-83-930549-7-8
  Data:
  konferencja 23–27 September 2012
  Status:
  Opublikowane
 3. Studies of ATRP polymerization of complex macromolecules by computer simulation based on cooperative motion concept
  Autorzy:
  Piotr Polanowwski, Krzysztof Jeszka, Krzysztof Matyjaszewski
  Konferencja:
  8th ECNP International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites (rok: 2014, ), Wydawca: Technische Universitat Dresden
  Data:
  konferencja 16-119.09.2014
  Status:
  Opublikowane
 4. Nanotechnologia w elektronice cyfrowej
  Autorzy:
  J.Jung, P.Polanowski
  Konferencja:
  PoWieFoNa2013, Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 25-28 czerwca
  Status:
  Opublikowane
 5. Model DLL jako uniwersalne narzędzie do analizy zjawisk nierównowagowych na przykładzie separacji faz i polimeryzacji ATRP
  Autorzy:
  K.Hałagan, P.Polanowski
  Konferencja:
  POWieFoNa2013, Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Gdańska
  Data:
  konferencja 25-28 czerwca
  Status:
  Opublikowane