Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przetwarzanie angielskich zdań dwuznacznych przez rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz osoby bilingwalne posługujące się językiem polskim oraz angielskim.

2013/11/N/HS2/03550

Słowa kluczowe:

psycholingwistyka dwuznacznośc przetwarzanie bilingwalizm różnice okularografia

Deskryptory:

 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marta Ślęzak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 48 876 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-05

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (1)
 1. Processing ambiguous English sentences by native English speakers and bilingual speakers of Polish and English
  Autorzy:
  Marta Ślęzak
  Książka:
  Processing ambiguous English sentences by native English speakers and bilingual speakers of Polish and English (rok: 2015, tom: GLiW 4, strony: 1-114), Wydawca: Pracownia Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego
  Status:
  Opublikowane