Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza możliwości kształtowania właściwości luminescencyjnych kompozytowych źródeł światła białego na bazie materiałów polimerowych

2013/09/N/ST8/04347

Słowa kluczowe:

polimer materiały kompozytowe nanokryształy prazeodym

Deskryptory:

  • ST5_10: Nanomateriały: nanocząstki, nanorurki
  • ST8_8: Inżynieria materiałowa (biomateriały, metale, ceramika, polimery, kompozyty)
  • ST7_5: Mikro- i nanoelektronika, optoelektronika

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr inż. Anna Jusza 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 149 682 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony