Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Studium wpływu obrządku pogrzebowego na krajobraz. Kurhany kultury mogiłowej w Lesie Krotoszyn, na pograniczu śląsko-wielkopolskim.

2013/09/N/HS3/02917

Słowa kluczowe:

kurhan krajobraz kulturowy kultura mogiłowa

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
  • HS3_12: Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Mateusz Stróżyk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 136 850 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-26

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony