Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polski dyskurs postkolonialny i postzależnościowy a Niemcy

2013/11/D/HS2/04546

Słowa kluczowe:

studia polsko-niemieckie komparatystyka dyskurs postkolonialny polski dyskurs postzależnościowy literatura niemiecka

Deskryptory:

 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 127 530 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. laptop z oprogramowaniem. Za kwotę 4 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (6)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Other Emigrations? (Im)Possible Encounters of Polish Prose Written in Germany and the UK
  Autorzy:
  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
  Czasopismo:
  Teksty Drugie. Special Issue English Edition (rok: 2018, tom: 1, strony: 237-258), Wydawca: Instytut Badań Literackich
  Status:
  Opublikowane
 2. Obcość po sąsiedzku
  Autorzy:
  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
  Czasopismo:
  Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym (rok: 2017, tom: 21, strony: 331-335), Wydawca: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.14746/p.2017.21.14014 - link do publikacji
 1. Krajobraz postzależności. Ziemie polskie na ziemiach poniemieckich (oczyma Ziemowita Szczerka)
  Autorzy:
  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
  Konferencja:
  Historie i narracje. Warsztaty polsko-niemieckie (Geschichte und Geschichten. Deutsch-polnische Werkstatt) (rok: 2017, ), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Data:
  konferencja 22-24 października 2015
  Status:
  Opublikowane
 2. Polsko-niemieckie postzależności powojenne. Starość i wina we współczesnej literaturze oraz publicystyce
  Autorzy:
  Bożena Chołuj, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
  Konferencja:
  Białe maski / szare twarze. Ciało, pamięć, performatywność w perspektywie postzależnościowej (rok: 2015, ), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Data:
  konferencja 24-26 września 2014
  Status:
  Opublikowane
 3. W przyrodzie nic nie ginie, czyli polsko-niemieckie kontakty ekokulturowe na przykładzie literatury z polowań
  Autorzy:
  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
  Konferencja:
  Centra - peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku (rok: 2015, ), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Data:
  konferencja 16-19 października 2014
  Status:
  Opublikowane
 4. Polsko-niemieckie autobiografie (nie tylko) naukowe. Wstępne przykłady i rozpoznania
  Autorzy:
  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
  Konferencja:
  Autobiografie (po)graniczne (rok: 2016, ), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Data:
  konferencja 2015
  Status:
  Opublikowane
 5. "Po matce Kresy, po ojcu Galicja, po rodzicach Szczecin". Bohaterowie polskiej i niemieckiej prozy oraz ich autoetnografie (na przykładzie twórczości Brygidy Helbig i Hansa-Ulricha Treichela)
  Autorzy:
  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
  Konferencja:
  Region a tożsamości transgraniczne (rok: 2016, ), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Data:
  konferencja 27-30 maja 2015
  Status:
  Opublikowane
 6. Negotiating cultural differences in Polish and German contemporary literature. Post-dependence perspective and "neighbourhood philology"
  Autorzy:
  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
  Konferencja:
  Poetics of (Mis)understanding. Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication (rok: 2018, ), Wydawca: Peter Lang
  Data:
  konferencja 7-8.12.2017
  Status:
  Przyjęte
 1. .
  Autorzy:
  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, Bożena Chołuj
  Książka:
  Filologia w kontakcie. Polonistyka, germanistyka, postkolonializm (rok: 2018, tom: nr 198, strony: 602), Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
  Status:
  Opublikowane
 2. Ziemie utracone – na nowo
  Autorzy:
  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
  Książka:
  Nowe narracje o "Ziemiach Odzyskanych" (rok: 2018, ), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Historii UAM
  Status:
  Przyjęte
 3. Wokół polityczności najnowszej literatury autorów polskiego pochodzenia w Niemczech. Migracja, postzależność, nowa humanistyka
  Autorzy:
  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
  Książka:
  Estetyka. Literatura. Polityka. Wzajemne relacje i zależności w kontekście współczesnej literatury niemieckojęzycznej (rok: 2018, ), Wydawca: TAiWPN Universitas
  Status:
  Przyjęte