Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Instytucje rynku pracy a sytuacja na rynkach pracy w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu

2013/11/B/HS4/00684

Słowa kluczowe:

rynek pracy instytucje bezrobocie zatrudnienie globalny kryzys

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);
 • HS4_9: Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
 • HS4_3: Ekonometria i metody statystyczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka

Jednostka wnioskująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki wnioskującej):

prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 268 020 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-06

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Controversies on the economic effects of fixed-term employment – evidence from the OECD countries
  Autorzy:
  Eugeniusz Kwiatkowski
  Czasopismo:
  Olsztyn Economic Journal (rok: 2016, tom: 11 (3/2016), strony: 195-210), Wydawca: Uniwerytet Warmińsko-Mazurski
  Status:
  Opublikowane
 2. Problemy opodatkowania pracy w Polsce
  Autorzy:
  Anna Krajewska
  Czasopismo:
  Polityka Społeczna (rok: 2016, tom: 4, strony: 01.06.2019), Wydawca: IPISS
  Status:
  Opublikowane
 3. Employment Protection Legislation and Its Impact on the Elasticity of Employment in OECD Countries
  Autorzy:
  Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk
  Czasopismo:
  Gospodarka Narodowa (rok: 2017, tom: 3(289), strony: 29-53), Wydawca: SGH
  Status:
  Opublikowane
 4. Rodzaje umów o pracę a elastyczność zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000-2014
  Autorzy:
  Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk
  Czasopismo:
  Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (rok: 2017, tom: 2(328), strony: 163-183), Wydawca:
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.18778/0208-6018.328.11 - link do publikacji
 5. Płaca minimalna w krajach OECD. Kierunki zmian i wpływ na zatrudnienie i nierówności płacowe
  Autorzy:
  Anna Krajewska, Sylwia Roszkowska
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne (rok: 2016, tom: 3 (XC), strony: 353-395), Wydawca: INE PAN
  Status:
  Opublikowane
 6. Fixed-term Employment and Employment Elasticity: Evidence From the European Countries
  Autorzy:
  Eugeniusz Kwiatkowski
  Czasopismo:
  Seria Ekonomika, Finansy i Uprawlenije Proizwodstwom. Nauczno-prakticzeskij Żurnal (rok: 2017, tom: 01(31), strony: 79-87), Wydawca: Izdanije Ivanowskowo Gosudarstvennowo Chimiko-Technologiczeskowo Universiteta
  Status:
  Opublikowane
 7. Pasywna polityka rynku pracy w Polsce w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego
  Autorzy:
  Paweł Kubiak
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: 257, strony: 01.07.2018), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 8. Opodatkowanie pracy w OECD. Analiza porównawcza i wnioski dla Polski.
  Autorzy:
  Anna Krajewska
  Czasopismo:
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H - Oeconomia (rok: 2016, tom: 50(1), strony: 669-679), Wydawca: UMCS
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17951/h.2016.50.1.669 - link do publikacji
 9. Why Have Labour Markets Reacted to the Global Crisis in Different Ways?
  Autorzy:
  Eugeniusz Kwiatkowski
  Czasopismo:
  Comparative Economic Research (rok: 2016, tom: 19(4), strony: 01.05.2026), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1515/cer-2016-0027 - link do publikacji
 10. Obciążenia podatkowe a zatrudnienie w krajach OECD
  Autorzy:
  Sylwia Roszkowska
  Status:
  Złożone
 1. A Comparison of the Tax Burden on Labor in Poland and the United States
  Autorzy:
  Anna Krajewska
  Książka:
  Global Economy in Transition. The European Union and beyond. (rok: 2017, tom: 1, strony: 21-39), Wydawca: Vernon Press
  Status:
  Opublikowane
 2. -
  Autorzy:
  Eugeniusz Kwiatkowski (red.), Przemysław Włodarczyk, Sylwia Roszkowska, Tomasz Tokarski, Anna Krajewska, Katarzyna Filipowicz, Andrzej Nowosad, Paweł Kubiak
  Książka:
  Instytucje rynku pracy w krajach OECD – istota, tendencje i znaczenie ekonomiczne (rok: 2017, tom: 1, strony: 280), Wydawca: Wydawnistwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Status:
  Opublikowane
 3. Instytucjonalne determinanty zmian zatrudnienia w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2005-2015
  Autorzy:
  Eugeniusz Kwiatkowski
  Książka:
  Państwo a gospodarka (rok: 2017, tom: 1, strony: 149-162), Wydawca: PTE
  Status:
  Opublikowane