Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Efektywność obowiązkowych funduszy emerytalnych - wnioski dla Polski

2013/11/D/HS4/03840

Słowa kluczowe:

obowiązkowe fundusze emerytalne teoria portfela aktywa zagraniczne teoria aukcji

Deskryptory:

  • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
  • HS4_6: Rynki finansowe, bankowość, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Radosław Kurach 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 134 583 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-08-20

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony