Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza spektralna i metody asymptotyczne dla skalarnych i macierzowych operatorów różnicowych

2013/09/B/ST1/04319

Słowa kluczowe:

analiza spektralna widmo widmo istotne widmo punktowe widmo absolutnie ciągłe równania różnicowe metody asymptotyczne układy dyskretne skalarne i blokowe macierze Jacobiego macierze Jacobiego na drzewach wielowymiarowe macierze Jacobiego niesamosprzężone operatory Jacobiego wielomiany ortogonalne metoda WKB

Deskryptory:

  • ST1_8: Analiza

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Jan Janas 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 377 180 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-11

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony