Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwinięcia ortogonalne w analizie harmonicznej

2013/09/B/ST1/02057

Słowa kluczowe:

rozwinięcia ortogonalne rozwinięcia Jacobiego rozwinięcia Fouriera-Bessela rozwinięcia Laguerre'a rozwinięcia Dunkla-Laguerre'a zsymetryzowane rozwinięcia Laguerre'a potencjał Riesza potencjał Bessela operator maksymalny oscylator harmoniczny Dunkla operator Calderóna-Zygmunda transformata Riesza funkcja kwadratowa całka Łuzina mnożnik spektralny przestrzeń Campanato przestrzeń Morrey'a

Deskryptory:

  • ST1_8: Analiza

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Matematyczny PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. inż. Adam Nowak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 224 700 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-20

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony