Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza zróżnicowania genetycznego nowych w Polsce wirulentnych szczepów Venturia inaequalis - sprawcy parcha jabłoni - oraz identyfikacja genów zaangażowanych w procesy patogenezy

2013/09/B/NZ9/02343

Słowa kluczowe:

czynniki wirulencji filogeneza Next-Gen sekwencjonowanie parch jabłoni SSR transkryptomika,

Deskryptory:

  • NZ9_4: Naukowe podstawy ogrodnictwa

Panel:

NZ9 - Podstawy stosowanych nauk o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Instytut Ogrodnictwa

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. inż. Joanna Puławska 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 574 312 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-18

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony