Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polityka społeczna wobec starzenia się ludności Polski - analiza dla lat 1971-2013

2013/09/B/HS5/00064

Słowa kluczowe:

starzenie się ludności ludzie starzy wyż demograficzny wskaźnik społeczny

Deskryptory:

  • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Barbara Szatur-Jaworska 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 70 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony