Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Integracja na rynku trzody chlewnej warunkiem rozwoju produkcji żywca wieprzowego w Polsce

2013/09/B/HS4/03606

Słowa kluczowe:

produkcja żywca wieprzowego integracja gospodarstwa trzodowe ubojnie zakłady mięsne wyniki ekonomiczne

Deskryptory:

 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Elżbieta Szymańska 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 171 890 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-13

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Za kwotę 4 700 PLN
 2. urządzenie wielofunkcyjne. Za kwotę 3 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (9)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Formy współpracy w łańcuchach dostaw wieprzowiny w wybranych krajach UE
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2017, tom: 321, strony: 57-68), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 2. Konkurencyjność polskiej wieprzowiny na rynku Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2014, tom: T. 16, z. 4., strony: 298-303), Wydawca: Wydawnictwo Wieś Jutra
  Status:
  Opublikowane
 3. Rynek trzody chlewnej w Polsce i w Niemczech - studium komparatywne
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce (rok: 2016, tom: 1(20), strony: 139-152), Wydawca: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
  Status:
  Opublikowane
 4. Wiedza jako kluczowy zasób w gospodarstwach trzodowych
  Autorzy:
  Elzbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (rok: 2015, tom: 73, strony: 130-142), Wydawca: Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą
  Status:
  Opublikowane
 5. Afrykański pomór świń w Polsce
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Wieś Jutra (rok: 2016, tom: 42461, strony: 24-26), Wydawca: Wydawnictwo Wieś Jutra
  Status:
  Opublikowane
 6. Globalization on the Pork Market
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Agrarna Ekonomika (rok: 2017, tom: tom 10, nr 2, strony: 114-120), Wydawca: Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach
  Status:
  Opublikowane
 7. Znaczenie wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w gospodarstwach trzodowych o różnej wielkości ekonomicznej
  Autorzy:
  Elzbieta Jadwiga Szymańska, Dorota Czarnocka
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2015, tom: 17, z. 1, strony: 234-239), Wydawca: Wieś Jutra
  Status:
  Opublikowane
 8. Działania promocyjne w funkcjonowaniu rynku wieprzowiny w Polsce
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Marketing i Rynek (rok: 2016, tom: 23, strony: 569-581), Wydawca: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  Status:
  Opublikowane
 9. Functioning of the supply chain of pork in Poland
  Autorzy:
  Elzbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2015, tom: 42064, strony: 555-563), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17306/JARD.2015.59 - link do publikacji
 10. Kanały dystrybucji żywca wieprzowego i sposoby rozliczeń producentów z zakładami mięsnymi
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe SGGW. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing (rok: 2014, tom: nr 11 (60), strony: 231-240), Wydawca: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 11. The Importance of Investment in the Development of Pig Farms in Poland
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica (rok: 2014, tom: 314 (77), strony: 131-140), Wydawca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Status:
  Opublikowane
 12. The development of the pork market in the world in terms of globalization
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Journal of Agribusiness and Rural Development (rok: 2017, tom: nr 4, strony: 843-850), Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.17306/J.JARD.2017.00362 - link do publikacji
 13. Benefits and constraints of vertical integration in the live pig market in Poland
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Economic Science for Rural Development (rok: 2016, tom: 42, strony: 282-288), Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Status:
  Opublikowane
 14. Profitability of pig farms in Poland after integration to the EU
  Autorzy:
  Elzbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Economic Science for Rural Development (rok: 2015, tom: 39/2015, strony: 197-207), Wydawca: Latvia University of Agriculture
  Status:
  Opublikowane
 15. Współpraca producentów żywca wieprzowego i przedsiębiorstw mięsnych w łańcuchach dostaw wieprzowiny w Polsce
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Przedsiębiorczość i Zarządzanie (rok: 2017, tom: T18, z.8, cz.1, strony: 297-308), Wydawca: Wydawnictwo SAN
  Status:
  Opublikowane
 16. Zarządzanie ryzykiem w produkcji żywca wieprzowego
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Logistyka (rok: 2014, tom: nr 6, CD nr 6, strony: 13811-13816), Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
  Status:
  Opublikowane
 17. Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: Nr 361, strony: 250-258), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
 18. Determinants of Profitability of Enterprises of Meat Industry in Poland
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Acta Scientiraum Polonorum. Oeconomia (rok: 2017, tom: 16(3), strony: 83-91), Wydawca: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  0.22630/ASPE.2017.16.3.36 - link do publikacji
 19. Integracja producentów żywca wieprzowego w łańcuchu dostaw wieprzowiny
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2016, tom: 18, strony: 341-346), Wydawca: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
  Status:
  Opublikowane
 1. Economic and Environmental Effects of Industrial Farming in Poland
  Autorzy:
  Elzbieta Jadwiga Szymańska
  Konferencja:
  Improving Performance of aAgriculture and the Economy: Challenges for Management and Policy: international scientific days 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
  Data:
  konferencja 21-23 May 2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Regional differentiation of production of live pigs in the EU
  Autorzy:
  Elzbieta Jadwiga Szymańska
  Konferencja:
  5th International Conference of Economic Sciences and 5th Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference of the Alliance of Central-Eastern European Universities (rok: 2015, ), Wydawca: Kaposvár University
  Data:
  konferencja 7-8 May 2015
  Status:
  Opublikowane
 3. Management of the Supply Chain of Pork in the Meat Enterprises
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Konferencja:
  2nd International Forum on Agri-Food Logistics, pt. Logistics Facing Challenges of Food Security and Environmental Protection (rok: 2017, ), Wydawca: Poznań University of Life Sciences
  Data:
  konferencja 22-23 June 2017
  Status:
  Opublikowane
 4. Forms of Integration in the Live Pig Market in Poland and Selected EU Countries
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Konferencja:
  Whither our Economies - 2014: 4th international scientific conference (rok: 2014, ), Wydawca: Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania
  Data:
  konferencja 12-13 November 2014
  Status:
  Opublikowane
 5. The financial situation of the meat enterprises in Poland in the period of economic crisis
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Konferencja:
  Symposium on Business and Economics in Times of Crisis 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Lupcon Center for Business Research
  Data:
  konferencja 13-14 November 2015
  Status:
  Opublikowane
 6. The role of Institutions in the Development of the Pork Production in Poland
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Konferencja:
  Agrarian Perspectives XXIII. The Community-led Rural Development (rok: 2014, ), Wydawca: Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
  Data:
  konferencja 16-17 September 2014
  Status:
  Opublikowane
 7. Pork Sector in Poland and Sources of Raw Material Supply
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska, Mariusz Dziwulski
  Konferencja:
  Теоретичні основи i практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва i розвитку сільських територій: матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. форуму (rok: 2014, ), Wydawca: Lviv National Agrarian University, Ukraine
  Data:
  konferencja 24-26 September 2014
  Status:
  Opublikowane
 8. The importance of state intervention in the live pig market in Poland
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Konferencja:
  28th Research World International Conference (rok: 2017, ), Wydawca: RWI Research World
  Data:
  konferencja 16-17 January 2017
  Status:
  Opublikowane
 9. Vertical Integration in the Live Pig Market as a Factor of Competitiveness
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Konferencja:
  Competitiveness of Agro-Food and Environmental Economy (rok: 2017, ), Wydawca: Bucharest University of Economic Studies, Romania
  Data:
  konferencja 10-11 November 2016
  Status:
  Opublikowane
 1. Kontraktacja dostaw żywca wieprzowego w Polsce – ograniczenia i korzyści
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Książka:
  Wyzwania na rynku żywca wieprzowego w Polsce (rok: 2017, tom: 1, strony: 129-140), Wydawca: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 2. Difficult Situation in the Pork Market in Poland - Reasons and Proposed Solutions
  Autorzy:
  Elżbieta Jadwiga Szymańska
  Książka:
  Changes in the Live Pig Market in Different Countries (rok: 2017, tom: 1, strony: 127-139), Wydawca: Warsaw University of Life Sciences Press
  Status:
  Opublikowane