Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Globalizacja, nierówności dochodowe, wzrost gospodarczy

2013/09/B/HS4/01966

Słowa kluczowe:

dynamika i struktura dochodów integracja gospodarcza kryzys finansowy

Deskryptory:

  • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy);
  • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne
  • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Akademia Leona Koźmińskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. dr hab. Grzegorz Kołodko 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 255 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-12

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony