Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pochodzenie i obieg srebra w Polsce wczesnośredniowiecznej z wykorzystaniem analiz izotopowych ołowiu

2013/09/B/HS3/03289

Słowa kluczowe:

srebro numizmatyka skarby kruszcowe tworzenie podstaw władzy powstawanie panstw narodowych wczesne średniowiecze badania fizykochemiczne badania akceleratorowe badania izotopowe

Deskryptory:

  • HS3_9: Numizmatyka i epigrafika
  • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
  • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

doc. dr hab. Władysław Duczko 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 476 580 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-11

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony