Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wydanie krytyczne żydowskich manuskryptów aramejskiej Księgi Henocha z Qumran

2013/09/B/HS1/00728

Słowa kluczowe:

Qumran teksty aramejskie judaizm manuskrypty wydanie krytyczne apokryfy Starego Testamentu apokaliptyka paleografia semicka języki semickie filologia semicka

Deskryptory:

  • HS1_12: Religie świata
  • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii

woj. lubelskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

ks. dr hab. Henryk Drawnel SDB 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 445 995 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-03-03

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony