Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

EKSPRESJA METALOPROTEINAZ I ICH INHIBITORÓW W SUROWICY I LEUKOCYTACH DZIECI Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM PIERWOTNYM (NTP) I NIEALKOHOLOWĄ CHOROBĄ STŁUSZCZENIOWĄ WĄTROBY (NAFLD)

2011/01/B/NZ6/02661

Słowa kluczowe:

metaloproteinazy- MMPs tkankowe inhibitory metaloproteinaz -TIMPs niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby nadciśnienie tętnicze pierwotne

Deskryptory:

 • NZ6_2: Immunologia kliniczna
 • NZ6_8: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Joanna Trojanek 

Liczba wykonawców projektu: 14

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 511 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (koszt zaplanowany w piśmie z dnia 12.04.2012r). Za kwotę 5 725 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. Primary Hypertension in Children and Adolescents IF: 3,744
  Autorzy:
  Mieczysław Litwin & Jacek Michałkiewicz &
  Czasopismo:
  Curr Hypertens Rep (2013) (rok: 2013, tom: vol. 15, strony: 331-339), Wydawca: Springer US
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1007/s11906-013-0360-5 - link do publikacji
 2. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej i ich tkankowe inhibitory.
  Autorzy:
  Joanna Trojanek
  Czasopismo:
  Postępy Biochemii (rok: 2012, tom: nie dotyczy, strony: 353-362), Wydawca: Postępy Biochemii
  Status:
  Opublikowane
 3. Expression of adiponectin receptors on peripheral blood leukocytes of hypertensive children is associated with the severity of hypertension. IF: 1,579
  Autorzy:
  Lidia Gackowska, Mieczysław Litwin, Joanna Trojanek, Andrzej Eljaszewicz, Izabela Kubiszewska, Anna Niemirska, Aldona Wierzbicka, Jacek Michałkiewicz
  Czasopismo:
  BioMed Res.Int. (rok: 2015, tom: 2015, strony: 11.01.2019), Wydawca: Hindawi Publishing Corporation
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1155/2015/742646 - link do publikacji
 4. Rola metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) i tkankowych inhibitorów metaloproteinaz (TIMP) w nadciśnieniu tętniczym. Patogeneza nadciśnienia a problem otyłości.
  Autorzy:
  Joanna Trojanek
  Czasopismo:
  Postępy Biochemii (rok: 2015, tom: 61, strony: ), Wydawca: Postępy Biochemii
  Status:
  Przyjęte