Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dziecko i jego aktywność zabawowa jako motyw we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej na podstawie wybranych tekstów kulturowych

2011/01/N/HS2/02103

Słowa kluczowe:

literatura niderlandzka kultura wczesnonowożytna dziecko zabawa dziecięca literatura dydaktyczna New Historicism intertekstualność

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

bsd. Joanna Kozikowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 35 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-13

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Zabawy kontrolowane, czyli motyw zabawy we wczesnonowożytnej literaturze niderlandzkiej
  Autorzy:
  Joanna Kozikowska
  Czasopismo:
  Wychowanie w Rodzinie (rok: 2016, tom: XIV, strony: 29-40), Wydawca: Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.23734/wwr20162.029.040 - link do publikacji
 2. Speelgoed van de slager: slachtdieren en kinderspel in de vroegmoderne Nederlandse literatuur
  Autorzy:
  Joanna Kozikowska
  Czasopismo:
  Neerlandica Wratislaviensia (rok: 2016, tom: XXVI, strony: 33-65), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
  Status:
  Przyjęte
  Doi:
  10.19195/8060-0716.26.2 - link do publikacji
 1. Ex nugis seria: een vergelijkende analyse van twee versies van het gedicht 'Kinder-spel' (1618/1625) van Jacob Cats
  Autorzy:
  Joanna Kozikowska
  Książka:
  Over de grens bekeken. Transmissie van de cultuur van de Lage Landen (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 109-132), Wydawca: Vydavatelstvi Univerzity Palackeho, Olomouc
  Status:
  Opublikowane
 2. Mensen worden niet geboren, ze worden gemaakt'. Jacob Cats en Mikołaj Rej over opvoeding van kinderen: een vergelijkende analyse
  Autorzy:
  Joanna Kozikowska
  Książka:
  De deught behoeft geen loftrompet. Feestbundel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van prof. dr. habil. Stefan Kiedroń (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 91-105), Wydawca: Neisse Verlag & Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
  Status:
  Opublikowane
 3. Searching for Appreciation: Motif of Play in Early Modern Literary Works from an International Perspective. A Comparative Amalysis of Mikołaj Rej's Żywot człowieka poczciwego and Jacob Cats' Houwelijck
  Autorzy:
  Joanna Kozikowska
  Książka:
  Dutch and Flemish Central European traces. Cultural contacts between the Low Countries and Central Europe (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 85-97), Wydawca: Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc
  Status:
  Opublikowane