Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kultura lateńska na Śląsku. Chronologia, zasięg i ponadregionalne powiązania.

2013/08/S/HS3/00278

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS3_8: Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Przemysław Dulęba 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 468 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-10

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 1. Searching for Celts in Upper Silesia. Verification by excavation of a geophysical survey in Samborowice IF: 5
  Autorzy:
  P. Dulęba, J. Soida, P. Wroniecki
  Czasopismo:
  Archaeologia Polona (rok: 2015, tom: 53, strony: 202-206), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 2. Badania wykopaliskowe na stanowisku 13 w Samborowicach, pow. raciborski w latach 2013-2014
  Autorzy:
  P. Dulęba, J. Soida
  Czasopismo:
  Śląskie Prace Prahistoryczne (rok: 2017, tom: 8, strony: 20.07.2019), Wydawca: Muzeum Śląskie w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 3. Problem badań nad osadnictwem wczesnolateńskim na Śląsku na przykładzie osady w Kurzątkowicach, pow. oławski IF: 5
  Autorzy:
  Przemysław Dulęba, Andrzej Kosicki
  Czasopismo:
  Archeologia Polski (rok: 2017, tom: 62, strony: 79-129), Wydawca: Instytut Archeologii i Etnologii PAN
  Status:
  Opublikowane
 4. Osadnictwo kultury lateńskiej w rejonie Samborowic, pow. raciborski. Wyniki badań powierzchniowych z lat 2013-2015
  Autorzy:
  P. Dulęba, J. Soida
  Czasopismo:
  Śląskie Prace Prahistoryczne (rok: 2017, tom: 8, strony: 67-91), Wydawca: Muzeum Śląskie w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 5. O pożytku z kwerendy archiwalnej. Przykład odkryć związanych z kulturą lateńską z obszaru Górnego Śląska
  Autorzy:
  P. Dulęba
  Status:
  Złożone
 6. Kultura lateńska na Śląsku. Uwagi o stanie badań i nowych perspektywach poznawczych IF: 5
  Autorzy:
  Przemysław Dulęba
  Czasopismo:
  Silesia Antiqua (rok: 2018, tom: 51, strony: ), Wydawca: Muzeum Miejskie Wrocławia - Muzeum Archeologiczne
  Status:
  Przyjęte
 7. Mirror Handle Found in Kurzątkowice, pow. Oława. A Contribution to the Study of Interregional Contacts in Lower Silesia in the 1st Century BC IF: 5
  Autorzy:
  Przemysław Dulęba
  Czasopismo:
  Archäologisches Korrespondenzblatt (rok: 2018, tom: 48, strony: ), Wydawca: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz
  Status:
  Przyjęte
 1. Rowy małe i duże. Interpretacja czworokątnych struktur rejestrowanych na zobrazowaniach danych nieinwazyjnych.
  Autorzy:
  Przemysław Dulęba, Mirosław Furmanek, Piotr Wroniecki
  Konferencja:
  Mteody geofizyczne w archeologii polskiej. (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Nauki "Archaeologia Silesiae"
  Data:
  konferencja 23-25.11.2016
  Status:
  Opublikowane
 2. Od porażki do zwycięstwa. Problem interpretacji badań nieinwazyjnych na przykładzie studiów nad osadnictwem lateńskim na Śląsku.
  Autorzy:
  Przemysław Dulęba, Jacek Soida, Piotr Wroniecki
  Konferencja:
  Metody geofizyczne w archeologii polskiej (rok: 2016, ), Wydawca: Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Nauki "Archaeologia Silesiae"
  Data:
  konferencja 23-25.11.2016
  Status:
  Opublikowane