Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wartości polskiego nacjonalizmu. Językowy obraz świata nacjonalistów w publikacjach oficjalnych oraz pismach drugiego i trzeciego obiegu

2013/08/S/HS2/00229

Słowa kluczowe:

Deskryptory:

 • HS2_5: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna
 • HS2_6: Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych (w tym: socjo-, etno-, psycho- i pragmalingwistyka), lingwistyka komputerowa;

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marcin Pielużek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: FUGA 2 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 434 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-10

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (6)
 1. Ideologiczne obrazy świata w mediach alternatywnych – nacjonalistów i anarchistów
  Autorzy:
  Marcin Pielużek
  Czasopismo:
  Zeszyty Prasoznawcze (rok: 2015, tom: 58, strony: 795-828), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/2299-6362PZ.15.054.4293 - link do publikacji
 2. Unia Europejska jako antywartość. Narracje europejskie w komunikacji polskiej skrajnej prawicy
  Autorzy:
  Marcin Pielużek
  Czasopismo:
  Zeszyty Prasoznawcze (rok: 2017, tom: Tom 60, 2(230), strony: s. 303-328), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.4467/22996362PZ.17.020.7300 - link do publikacji
 1. Elementy aksjologiczne w komunikacji polskich środowisk neofaszystowskich: propozycja metody badawczej
  Autorzy:
  Marcin Pielużek
  Książka:
  Badanie i projektowanie komunikacji (rok: 2015, tom: 4, strony: 27-51), Wydawca: Wydawnictwo Libron - Filip Lohner
  Status:
  Opublikowane
 2. Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy
  Autorzy:
  Marcin Pielużek
  Książka:
  Obrazy świata w komunikacji polskiej skrajnej prawicy (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: s. 372), Wydawca: Wydawnictwo Libron
  Status:
  Opublikowane
 3. Ideology, language and values of the contemporary extreme right : proposal of the research process
  Autorzy:
  Marcin Pielużek
  Książka:
  Conflict and Transformation (rok: 2015, tom: nie dotyczy, strony: 81-99), Wydawca: A priori
  Status:
  Opublikowane
 4. Identity and Values of the Polish and British Extreme Right
  Autorzy:
  Marcin Pielużek
  Książka:
  There"s more to Fear than Fear Itself: Fears and Anxieties in the 21st Century (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 79-99), Wydawca: Inter-Disciplinary Press
  Status:
  Opublikowane
 5. Wartości polskiego nacjonalizmu: perspektywy wykorzystania metodologii językoznawstwa korpusowego w badaniu systemów wartości na przykładzie publikacji środowisk polskiej radykalnej prawicy
  Autorzy:
  Marcin Pielużek
  Książka:
  Język a media: zjawiska językowe we współczesnych mediach (rok: 2016, tom: nie dotyczy, strony: 313-331), Wydawca: Collegium Columbinum
  Status:
  Opublikowane
 6. Collective Symbols of the Contemporary Extreme Right
  Autorzy:
  Marcin Pielużek
  Książka:
  Definite and Indefinite Dangers: Mapping Fears and Anxieties in Today's world (rok: 2017, tom: nie dotyczy, strony: nie dotyczy), Wydawca: Inter-Disciplinary Press
  Status:
  Przyjęte