Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niezakończone przejście migracyjne a starzenie się ludności w Polsce. Asynchroniczność przemian ludnościowych a zmiana formalnych i nieformalnych instytucji opiekuńczych

2013/08/A/HS4/00602

Słowa kluczowe:

starzenie się ludności migracje międzynarodowe Polska

Deskryptory:

  • HS4_4: Dynamika ludności i procesy demograficzne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. zw. dr hab. Marek Okólski 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: MAESTRO 4 - ogłoszony 2012-12-15

Przyznana kwota: 2 233 048 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-26

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony