Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy

2012/07/E/HS2/00665

Słowa kluczowe:

wiersz wiersz litanijny wiersz europejski wersyfikacja poetyka kulturowa poetyka historyczna poetyka teoretyczna litania poezja europejska

Deskryptory:

  • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
  • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
  • HS1_11: Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Witold Sadowski 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 2 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 1 467 646 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-09-02

Czas trwania projektu: 60 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony