Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wolność i niezależność w algebrze i topologii

2012/07/D/ST1/02087

Słowa kluczowe:

Algebry częściowe Algebry uniwersalne Zbiory niezależne Zbiory wolne Grafy wolne Algebraizowalność Mocna algebraizowalność Domknięta liniowalność Liniowalność Homomorfizmy ciał uporządkowanych Topologiczne półgrupy inwersyjne

Deskryptory:

  • ST1_1: Logika i podstawy matematyki
  • ST1_2: Algebra
  • ST1_6: Topologia

Panel:

ST1 - Nauki matematyczne: wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyka matematyczna i statystyka matematyczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr inż. Szymon Głąb 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 328 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony