Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego - perspektywa (środkowo)europejska

2013/09/B/HS2/02834

Słowa kluczowe:

twórczość kobiet komparatystyka literacka literatura polska literatura ukraińska tożsamość krytyka feministyczna

Deskryptory:

 • HS2_1: Historia literatury (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej; narodowej, światowej) oraz krytyka i interpretacja literacka
 • HS2_2: Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa
 • HS2_3: Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne

Panel:

HS2 - Kultura i twórczość kulturowa: literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Badań Literackich PAN

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grażyna Borkowska 

Liczba wykonawców projektu: 21

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 672 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-24

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. notebook. Za kwotę 1 500 PLN
 2. laptop (2 szt.). Za kwotę 5 000 PLN
 3. skaner ręczny (5 szt.). Za kwotę 1 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje książkowe (4)
 1. nie dotyczy
  Autorzy:
  red. Grażyna Borkowska, Iwona Boruszkowska i Katarzyna Kotyńska
  Książka:
  Modernistki. Antologia ukraińskiej prozy kobiecej okresu międzywojennego (rok: 2017, tom: -, strony: 485), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo
  Status:
  Opublikowane
 2. nie dotyczy
  Autorzy:
  tom zbiorowy pod redakcją prof. dr hab. Grażyny Borkowskiej, Iwony Boruszkowskiej i Katarzyny Nadanej Sokołowskiej
  Książka:
  Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945 (rok: 2017, tom: -, strony: 522), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo
  Status:
  Opublikowane
 3. Świadomy nomadyzm. Translokacje Sofii Jabłońskiej – opowieści (o) tożsamości w ruchu
  Autorzy:
  Iwona Boruszkowska
  Książka:
  Migracyjna pamięć, wspólnota, tożsamość, pod redakcją Rom Sendyki, Tomasza Sapoty i Ryszarda Nycza (rok: 2016, tom: -, strony: 174-189), Wydawca: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo
  Status:
  Opublikowane
 4. nie dotyczy
  Autorzy:
  укладачі Оля Гнатюк, Катажина Котинська, Івона Борушковська
  Książka:
  Модерністки. Антологія польської жіночої прози міжвоєнного періоду (rok: 2018, tom: -, strony: 536), Wydawca: Видавництво Старого Лева
  Status:
  Opublikowane