Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Molekularna analiza systemów replikacyjnych plazmidów pIGRK i pIGMS31 z Klebsiella pneumoniae - przedstawicieli nowej rodziny replikonów typu RCR (ang. rolling circle replication)

2012/07/N/NZ1/03098

Słowa kluczowe:

plazmid replikacja według modelu toczącego się koła

Deskryptory:

  • NZ1_1: Biologia molekularna
  • NZ1_10: Biologia drobnoustrojów

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Paweł Wawrzyniak 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 150 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-24

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony