Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

CleavEx - uniwersalny system ekspozycji naturalnych sekwencji aminokwasowych do badania specyficzności enzymów proteolitycznych

2012/07/N/NZ1/00006

Słowa kluczowe:

proteazy metaloproteinazy MMP gingipainy proteoliza specyficzność substratowa

Deskryptory:

 • NZ1_2: Biochemia
 • NZ1_1: Biologia molekularna
 • NZ1_5: Inżynieria genetyczna

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Karolina Płaza 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 100 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-08-29

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Wirówka z chłodzeniem na probówki typu "falcon" 15 i 50 ml wraz z rotorem i wyposażeniem. Za kwotę 21 481 PLN
 2. Wytrząsarka o ruchu kołowo-falowym, wraz z platformą 335x335 mm. Za kwotę 2 275 PLN
 3. Zestaw do elektroforezy. Za kwotę 6 236 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Gingipains of Porphyromonas gingivalis Affect the Stability and Function of Serine Protease Inhibitor of Kazal-type 6 (SPINK6), a Tissue Inhibitor of Human Kallikreins. IF: 4,125
  Autorzy:
  Plaza K, Kalinska M, Bochenska O, Meyer-Hoffert U, Wu Z, Fischer J, Falkowski K, Sasiadek L, Bielecka E, Potempa B, Kozik A, Potempa J, Kantyka T.
  Czasopismo:
  Journal of Biological Chemistry (rok: 2016, tom: 2, strony: 18753-64), Wydawca: American Society for Biochemistry and Molecular Biology
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1074/jbc.M116.722942 - link do publikacji