Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki długoterminowej w Europie Środkowo-Wschodniej

2012/07/N/HS5/01730

Słowa kluczowe:

opieka długoterminowa porównawcza polityka społeczna gospodarstwa domowe starzenie się społeczeństw

Deskryptory:

 • HS5_9: Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)

Panel:

HS5 - Normy i władza: prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Łuczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 70 896 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-12

Czas trwania projektu: 24 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Publikacje książkowe (2)
 1. Związki polityki makroekonomicznej i polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej w Republice Czeskiej
  Autorzy:
  Paweł Łuczak
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2014, tom: 364, strony: 160-­175), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2014.364.10 - link do publikacji
 2. Publiczne i prywatne finansowanie opieki długoterminowej. Przykład Europy Środkowo-Wschodniej
  Autorzy:
  Paweł Łuczak
  Czasopismo:
  Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje (rok: 2016, tom: 33/2, strony: 35-51), Wydawca: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
  Status:
  Opublikowane
 1. Wsparcie środowiskowe osób starszych w Republice Czeskiej
  Autorzy:
  Paweł Łuczak
  Książka:
  System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania – przegląd sytuacji, propozycja modelu; red. Szatur-Jaworska B., Błędowski, P. (rok: 2016, tom: 1, strony: 225-246), Wydawca: Rzecznik Praw Obywatelskich
  Status:
  Opublikowane
 2. 1. Opieka długoterminowa - pojęcia, uwarunkowania, konceptualizacja; 2.Wpływ polityki państwa na transfery międzypokoleniow dotyczące opieki długoterminowej; 3. Swoistość uwarunkowań opieki długoterminowej w Polsce i Republice Czeskiej; 4. Polityka państwa jako uwarunkowanie transferów międzypokoleniowych dotyczących opieki długoterminowej w Polsce i Republice Czeskiej
  Autorzy:
  Paweł Łuczak
  Książka:
  Opieka długoterminowa w Polsce i w Republice Czeskiej (rok: 2015, tom: 1, strony: 1-152), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Status:
  Opublikowane