Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przekształcenia przestrzenno-funkcjonalne terenów położonych wzdłuż autostrady A2 na odcinku Emilia - Wartkowice

2012/07/N/HS4/02310

Słowa kluczowe:

przekształcenia przestrzenne terenu przekształcenia funkcjonalne terenu autostrada,

Deskryptory:

  • HS4_14: Gospodarka przestrzenna

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

woj. łódzkie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

mgr Łukasz Lechowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 148 975 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-09

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt zakończony