Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metodologia komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej

2013/09/B/HS4/00473

Słowa kluczowe:

twórczość organizacyjna model komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej narzędzia informacyjno-komunikacyjne

Deskryptory:

 • HS4_8: Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania
 • HS4_15: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Celina Olszak 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 580 820 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-02-24

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Laptop. Za kwotę 5 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (24)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 • Publikacje książkowe (7)
 1. Innowacyjne zastosowanie systemów Competitive Intelligence do wspomagania twórczości organizacyjnej
  Autorzy:
  Bartuś K.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 212, strony: 43964), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 2. Projektowanie systemu informatycznego do wspomagania twórczości organizacyjnej
  Autorzy:
  Olszak C., Bartuś T., Lorek P.
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji" (rok: 2016, tom: Nr 9, strony: 50-58), Wydawca: TNOiK
  Status:
  Opublikowane
 3. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej. Wybrane problemy
  Autorzy:
  Olszak C.M.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 212, strony: 110-123), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 4. Przegląd i ocena wybranych systemów komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej
  Autorzy:
  Mach-Król M.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: Nr 278, strony: 69-80), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 5. Rola technologii informatycznej we wspomaganiu twórczości organizacyjnej
  Autorzy:
  Bratnicka K.
  Czasopismo:
  E-mentor (rok: 2015, tom: 4, strony: 59-65), Wydawca: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie & Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 6. Wpływ kryzysu finansowego na poziom innowacyjności gospodarek krajów europejskich
  Autorzy:
  Lorek P.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: Nr 270, strony: 172-180), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 7. Eksploracja struktur grafowych jako koncepcja wspierania kreatywności
  Autorzy:
  Lorek P.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: Nr 278, strony: 95-102), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 8. Warunki wdrożenia systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną
  Autorzy:
  Mach-Król M.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 212, strony: 98-109), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 9. ródła i narzędzia rozwoju systemu informacyjnego twórczości organizacyjnej
  Autorzy:
  Olszak C.M., Kisielnicki J., Bratnicki M.
  Czasopismo:
  Przegląd Organizacji (rok: 2016, tom: Nr 3, strony: 44090), Wydawca: TNOiK
  Status:
  Opublikowane
 10. A conceptual framework of Information Systems for organizational creativity support. Lessons from investigations IF: 2
  Autorzy:
  Olszak C.M., Kisielnicki J.
  Czasopismo:
  Information Systems Management (rok: 2018, tom: Vol 35, No. 1, strony: 29-49), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/10580530.2017.1416945 - link do publikacji
 11. ICT we wspomaganiu twórczości organizacyjnej –prezentacja wybranych wyników badań
  Autorzy:
  Olszak C.M.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2016, tom: Nr 278, strony: 81-94), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 12. Toward better understanding and use of Business Intelligence in organizations IF: 1,496
  Autorzy:
  Olszak C.M.
  Czasopismo:
  Information Systems Management (rok: 2016, tom: Vol. 33, No. 2, strony: 105-123), Wydawca: Taylor & Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/10580530.2016.1155946 - link do publikacji
 13. Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna
  Autorzy:
  Bratnicka K.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 212, strony: 23-34), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 14. Wpływ technologii informacyjnej na dynamikę twórczej przedsiębiorczości organizacyjnej
  Autorzy:
  Bratnicka-Myśliwiec K.
  Czasopismo:
  E-mentor (rok: 2016, tom: Nr 5, strony: 40-45), Wydawca: Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współwydawca: Fundacja Promacji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15219/em67.1269 - link do publikacji
 15. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. System komunikacji
  Autorzy:
  Kisielnicki J.
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2016, tom: Nr 421, strony: 239-254), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.15611/pn.2016.421.21 - link do publikacji
 16. A Comprehensive Framework of Information System Design to Provide Organizational Creativity Support IF: 3,105
  Autorzy:
  Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P.
  Czasopismo:
  Information & Management (rok: 2017, tom: 1, strony: 43845), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1016/j.im.2017.04.004 - link do publikacji
 17. Agile approach in project development
  Autorzy:
  Olszak C.M., Kisielnicki J.
  Czasopismo:
  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (rok: 2015, tom: 4, strony: 24-35), Wydawca: Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie
  Status:
  Opublikowane
 18. Organizational Creativity and IT-based Support
  Autorzy:
  Olszak C.M., Kisielicki J.
  Czasopismo:
  International Journal of an Emerging Transdiscipline (rok: 2016, tom: Vol. 19, strony: 103-123), Wydawca: Informing Science Press, Santa Rosa, California, USA
  Status:
  Opublikowane
 19. Tools for Building a Temporal Knowledge Base System Supporting Organizational Creativity
  Autorzy:
  Mach-Król M.
  Czasopismo:
  Procedia Computer Science (rok: 2015, tom: 65, strony: 1031-1037), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowane
 20. Wskaźniki poziomu innowacyjności dla krajów Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Lorek P.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 212, strony: 91-97), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 21. Wspomaganie twórczości organizacyjnej na podstawie systemów agentowych
  Autorzy:
  Bartuś T.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 212, strony: 14-22), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 22. Refining the multidimensionality concept of organizational creativity
  Autorzy:
  Bratnicka K.
  Czasopismo:
  Organizacja i Kierowanie (rok: 2014, tom: 1B (160), strony: 117-129), Wydawca: Comittee on Organizational and Management Science & Warsaw School of Economics, Collegium of Management Finance
  Status:
  Opublikowane
 23. Selected issues in design of IT – enabled organizational creativity support
  Autorzy:
  Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 234, strony: 114-128), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 24. Technologia informacyjna i twórczość organizacyjna. Perspektywa dynamicznych zdolności.
  Autorzy:
  Bratnicki M., Olszak C. M.
  Czasopismo:
  Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (rok: 2015, tom: 229, strony: 44032), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Status:
  Opublikowane
 1. Methodology for computer supported organizational creativity
  Autorzy:
  Olszak C.M., Bratnicka K.
  Konferencja:
  Advances in Business-Related Scientific Research (rok: 2014, ), Wydawca: ABSRC
  Data:
  konferencja December 10-12
  Status:
  Opublikowane
 2. Methodology of implementing multi agent systems to support organizational creativity
  Autorzy:
  Bartuś T., Olszak C.M., Bartuś K.
  Konferencja:
  IT for Practice (rok: 2014, ), Wydawca: VSB - Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 9-10 October
  Status:
  Opublikowane
 3. IT support for organizational creativity. Design challenges
  Autorzy:
  Olszak C.M.
  Konferencja:
  IT for Practice (rok: 2014, ), Wydawca: VSB - Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 9-10 October
  Status:
  Opublikowane
 4. Utilization of information communication technology to support organizational creativity
  Autorzy:
  Olszak C.M.
  Konferencja:
  International Conference on Change, Innovation, Informatics and Disruptive Technology (rok: 2016, ), Wydawca: The American Research Foundation
  Data:
  konferencja 11-12 October 2016, London
  Status:
  Opublikowane
 5. Author's Project Computer Support Organizational Creativity
  Autorzy:
  Bartuś K., Bartuś T.
  Konferencja:
  IT for Practice 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: VSB – Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 42285
  Status:
  Opublikowane
 6. Conceptualizing organizational creativity characteristics
  Autorzy:
  Bratnicka K.
  Konferencja:
  The role of the business school in supporting economic and social development (rok: 2014, ), Wydawca: British Academy Management BAM2014
  Data:
  konferencja 9-11 September
  Status:
  Opublikowane
 7. Using temporal formalisms to support organizational creativity
  Autorzy:
  Mach-Król M.
  Konferencja:
  7th International Conference on Information Technology ICIT-2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Al Zaytoonah University of Jordan, Amman, Jordan
  Data:
  konferencja 12-15 May 2015
  Status:
  Opublikowane
 8. On How ICT Can Support Organizational Creativity
  Autorzy:
  Mach-Król M.
  Konferencja:
  Multi Conference on Computer Science and Information Systems MCCIS 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: IADIS Press
  Data:
  konferencja 1-4 June 2016, Madeira, Portugal
  Status:
  Opublikowane
 9. Requirements for Implementing a Temporal Knowledge Base System for Supporting Organizational Creativity
  Autorzy:
  Mach-Król M.
  Konferencja:
  Interantional Conference on Change, Innovation, Informatics and Disruptive Technology (rok: 2016, ), Wydawca: American Research Foundation
  Data:
  konferencja 11-12 October 2016, London
  Status:
  Opublikowane
 10. Validation and Verification of Temporal Knowledge as an Important Aspect of Implementing a Temporal Knowledge Base System Supporting Organizational Creativity
  Autorzy:
  Mach-Król M., Michalik K.
  Konferencja:
  2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Annals of Computer Science and Information Systems (rok: 2015, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 13 - 16 September 2015
  Status:
  Opublikowane
 11. An Information System Design for Organizational Creativity Support
  Autorzy:
  Olszak C.M., Bartuś T., Lorek P.
  Konferencja:
  50th Hawaii International Conference of System Sciences (rok: 2017, ), Wydawca: University of Hawaii at Manoa
  Data:
  konferencja 4-7 January
  Status:
  Opublikowane
 12. Multi-Agent Approach in Designing of Organizational Creativity Support
  Autorzy:
  Olszak C.M., Bartuś T.
  Konferencja:
  5th International Conference on IS Management and Evaluation ICIME 2015. IS Management and IS Engineering in the Era of Big Data (rok: 2015, ), Wydawca: Xi'an University of Technology, Published by Academic Conferences and Publishing International Limited Reading UK
  Data:
  konferencja 28-29 May 2015
  Status:
  Opublikowane
 13. Selected areas of computer supported organizational creativity
  Autorzy:
  Bartuś K., Bartuś T.
  Konferencja:
  19 th. Interantional Conference on Information Technology for Practice (rok: 2016, ), Wydawca: VSB – Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 13-14 October 2016
  Status:
  Opublikowane
 14. Tasks for an Intelligent System with Temporal Knowledge Base, Supporting Organizational Creativity
  Autorzy:
  Mach-Król M.
  Konferencja:
  IT for Practice (rok: 2014, ), Wydawca: VSB - Technical University of Ostrava
  Data:
  konferencja 9-10 October
  Status:
  Opublikowane
 15. Towards an Understanding Business Intelligence. A Dynamic Capability-Based Framework for Business Intelligence
  Autorzy:
  Olszak C.M.
  Konferencja:
  Federated Conference on Computer Science and Information Systems (rok: 2014, ), Wydawca: IEEE
  Data:
  konferencja 7-10 September
  Status:
  Opublikowane
 1. New Trends in Information Communication Technology for Management. Organizational Creativity Support Framework
  Autorzy:
  Kisielnicki J., Olszak C.M.
  Książka:
  Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time of Destabilization. International Management Foundation (rok: 2014, tom: 1, strony: 135-149), Wydawca: Cracow University of Economics, Cracow
  Status:
  Opublikowane
 2. Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej
  Autorzy:
  Celina M. Olszak (redaktor naukowy), 13 rozdziałów napisanych przez 7 autorów
  Książka:
  Twórcza organizacja. Komputerowe wspomaganie twórczości organizacyjnej (rok: 2017, tom: 1, strony: 270), Wydawca: C.H. Beck
  Status:
  Opublikowane
 3. Procesy zasilania informacjami i wiedzą systemu zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi na przykładzie pozyskiwania zasobów do budowy komputerowego systemu wspomagania twórczości organizacyjnej -SWTO
  Autorzy:
  Kisielnicki J.
  Książka:
  Wiedza i informacja w akceleracji biznesu (rok: 2015, tom: 1, strony: 44092), Wydawca: Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
  Status:
  Opublikowane
 4. Przegląd badań naukowych na potrzeby opracowania metodologii komputerowego wspomagania twórczości organizacyjnej
  Autorzy:
  Bartuś T.
  Książka:
  Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych. (rok: 2015, tom: 1, strony: 48-60), Wydawca: Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
  Status:
  Opublikowane
 5. Zadania systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną
  Autorzy:
  Mach-Król M.
  Książka:
  Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości (rok: 2014, tom: 1, strony: 80-90), Wydawca: Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
  Status:
  Opublikowane
 6. Agility in R&D Project on the Example of Organizational Creativity Support Design
  Autorzy:
  Kisielnicki J., Olszak C.M
  Książka:
  Management Science during Destabilization Global Perspective (rok: 2015, tom: 1, strony: 103-118,), Wydawca: Cracow University of Economics, Cracow
  Status:
  Opublikowane
 7. Charakterystyka i ocean wybranych modeli twórczości organizacyjnej
  Autorzy:
  Bartuś K.
  Książka:
  Kreowanie przedsiębiorczości. Perspektywa procesów i technologii informacyjnych (rok: 2015, tom: 1, strony: 37-47), Wydawca: Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
  Status:
  Opublikowane